Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa i ett samhällsperspektiv (uppdragsutbildning) 7,5 hp

Kursinnehåll

- globala och nationella mål för tandvården
- hälsomodeller
- hälsopedagogik
- transformativt och coachande ledarskap
- tandvårdsrädsla
- hållbar utveckling och arbetsliv
- människosyn och mänskliga rättigheter
- hälsoekonomi
- entreprenörskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp, Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp, Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp, Hälsokommunikation, 7,5 hp, Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom, 15 hp och Orala hälsans bestämningsfaktorer, 7,5 hp samt genomgångna kurser i Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning I, 15 hp och Oral hälsa och hälsofrämjande i ett livscykelperspektiv, 15 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: UORN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
UPPD
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
5
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 13
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Lena Patomella
Kursansvarig
Kristina Berggren
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-UORN1
Senast ändrad 2021-01-15 15:29:30