Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialrätt för yrkesverksamma inom sektorer av socialt arbete (uppdragsutbildning) 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar:
- Hälso- och sjukvårdslag (HSL)
- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lagen med särskilda bestämmelser med vård av unga (LVU)
- Lagen om vård av missbrukare (LVM)
- Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
- Lex Sarah (SoL)
- Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
- Lag om unga lagöverträdare (LUL)
- Juridisk metod
- Mänskliga rättigheter
- Socialrättslagstiftningen i relation till etnicitet, generation, klass, genus och etik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: USYG17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
UPPD
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Roger Sandberg
Examinator
Roger Sandberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
17000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-USYG7
Senast ändrad 2020-12-18 11:22:52