Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa (uppdragsutbildning) 7,5 hp

Kursen behandlar fördjupade kunskaper om vetenskaplig metodik, projektplanering och statistiska analyser samt tolkning och kritisk granskning av forskningsresultat.

Kursinnehåll

- forskningsstrategier vid kvantitativ respektive kvalitativ ansats
- litteraturöversikt som metod
- forskningsetiska principer och lagstiftning
- informationssökning
- forskningsprocessen
- begreppen evidensbaserad kunskap, validitet/trovärdighet och reliabilitet
- analytisk statistik
- framtagande av en projektplan
- granskning av vetenskaplig litteratur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 60 hp i Oral hälsovetenskap inklusive avslutad Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: UVON18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
UPPD
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
5
Termin
Våren 2021: vecka 14 - vecka 23
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Dan Lund
Examinator
Malin Stensson
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-UVON8
Senast ändrad 2020-12-11 13:56:00