Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt 35 yhp

Kursinnehåll

- Evidensbaserad praktik
- Pedagogiskt förhållningssätt
- Vägledande arbetssätt
- Handledning
- Referensteknik

Förkunskapskrav

Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper
Barn- och fritidsprogrammet
• Specialpedagogik 1, 100p
• Specialpedagogik 2, 100p
• Hälsopedagogik, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
eller
Vård- och omsorgsprogrammet
• Hälsopedagogik, 100p
• Specialpedagogik 1, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p
• Specialpedagogik 2, 100p
och
Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YHPTM0
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Oskarshamn
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
nyqlin
Examinator
nyqlin
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1031
Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 23
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
nyqlin
Examinator
nyqlin
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1032
Senast ändrad 2020-12-18 10:29:30