Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Socialt arbete och behandlingsmetoder 35 yhp

Kursinnehåll

- Definiera grundläggande begrepp inom missbruks- och beroendeområdet
- Psykiatriska funktionsnedsättningar
- Psykiatriska tillstånd med stor risk för utvecklings av asocialt beteende
- Organisering av samhällets insatser t ex öppenvården och slutenvård eller privat kontra offentlighetsägd behandlingsverksamhet
- Nationella riktlinjer för socialt arbete med barn, unga och vuxna
- Missbruk och beroendeproblematik
- Metoder på kognitiv grund
- Återhämtningsprocesser i relation till psykiska störningar/psykiska sjukdomar
- Barn och familjer med missbruk/beroende och psykisk störning/psykiska sjukdomar
- Kriminalitet och droger
- Akut omhändertagande
- Misshandel och sexuella övergrepp
- Våld i nära relationer
- Familjebehandling, nätverksarbete och samverkan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 2, 100 p alt Svenska som andraspråk 2, 100 p med lägst betyg G/E eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YHSB22
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Hösten 2023: vecka 38 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Eksjö
Kurstid
Dag
Examinator
stecar
Kursansvarig
stecar
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1514
Senast ändrad 2023-06-08 09:24:42