Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Anatomi och sjukdomslära 25 yhp

Kursinnehåll

Kursen delas in i del A (före LIA:n) och del B (efter LIA:n). De områden/organsystem som behandlas under respektive delkurs anges i Studieguiden.
• Kroppens organsystem och deras funktioner
• Sjukdomstillstånd inom somatik och psykiatri, deras symtom, undersöknings- och behandlingsformer
• Läkemedel och laboratorieanalyser
• Hjärt-lung-räddning till skadad och akut sjuk

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YJAOS9
Kursen ges vid: Jönköping International Business School

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 02 - vecka 21
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Carina Johansson
Examinator
Ewa Beiving
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-YJ100
Senast ändrad 2020-12-02 14:26:58