Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar grundkurs 25 yhp

Kursinnehåll

- Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Förklaringsmodeller till samt innebörd av olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Pedagogiska modeller för att stödja, bemöta barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
- Begrepp inom aktuellt område
- Utredningar, skattningsinstrument samt biståndsbedömningar
- Stödinsatser samt individ- och anhörigperspektiv
- Professionellt förhållningssätt utifrån ett salutogent perspektiv

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 2, 100 p alt Svenska som andraspråk 2, 100 p med lägst betyg G/E eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YLNPF1
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Hösten 2022: vecka 44 - vecka 48
Studietakt
100%
Ort
Eksjö
Kurstid
Dag
Kursansvarig
stecar
Examinator
stecar
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1361
Senast ändrad 2023-05-12 08:23:58