Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Välfärdsteknik och digitalisering inrikting behandlingspedagog 20 yhp

Kursinnehåll

- Grundläggande teoretiska kunskaper om människors samspel med teknik
- Grundläggande kunskaper om hur välfärdsteknik kan användas som redskap för personer i behov av stöd
- Värdera etiskt ställningstagande vid införande och användning av välfärdsteknik
- Vinsterna av användning av välfärdsteknik och digitalisering för den enskilde, verksamheten och de som arbetare inom vård och omsorg
- Redogöra för olika typer av välfärdstekniska produkter och hur de kan underlätta för personer med NPF- diagnos
- Hur man skapar motivation för att använda välfärdsteknik
- Förståelse för den transformering som digitaliseringen innebär i samhället med dess möjligheter och risker

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Svenska 2, 100 p alt Svenska som andraspråk 2, 100 p med lägst betyg G/E eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YLVTD3
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2024: vecka 05 - vecka 08
Studietakt
100%
Ort
Eksjö
Kurstid
Dag
Examinator
stecar
Kursansvarig
stecar
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1540
Senast ändrad 2023-11-28 12:23:58