Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar 40 yhp

Kursinnehåll

· Olika elenergisystems uppbyggnad och funktion
· Överspänningar och störningar
· Reservkraft
· Drift och övervakning av elkrafttekniska utrustningar
· Energi-, effekt-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Praktisk elllära, 100 poäng med lägst betyg G/E
- Ellära 1, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller
- Praktisk ellära, 100 poäng med lägst betyg G/E
- Matematik 2a, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller
- Fysik 1, 150 poäng med lägst betyg G/E
- Matematik 2, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTANL1
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 05 - vecka 14
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
DaCa
Kursansvarig
DaCa
Examinator
rosmal
Kursansvarig
rosmal
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1108
Senast ändrad 2021-04-13 15:36:35