Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Anläggningar för produktion och överföring av el samt industriella anläggningar 40 yhp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
• Olika elenergisystems uppbyggnad och funktion
• Överspänningar och störningar
• Reservkraft
• Drift och övervakning av elkrafttekniska utrustningar
• Energi-, effekt-, kortslutnings- och jordslutningsberäkningar

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Praktisk elllära, 100 poäng med lägst betyg G/E
- Ellära 1, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller
- Praktisk ellära, 100 poäng med lägst betyg G/E
- Matematik 2a, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller
- Fysik 1, 150 poäng med lägst betyg G/E
- Matematik 2, 100 poäng med lägst betyg G/E
eller motsvarande kunskaper

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTANL2
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 03 - vecka 10
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
rosmal
Kursansvarig
rosmal
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1252
Senast ändrad 2022-11-29 17:22:03