Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Driftoptimering 25 yhp

Kursinnehåll

- Driftoptimering inom och mellan installationssystem och dess påverkan på brukaren
- System för energiuppföljningar och tillämpad IT-kunskap om driftoptimering
- Planering och optimering av anläggningar med hänsyn till fastighetens användning och brukaranpassning
- Praktiska moment kopplade till drift/intrimning/samordning av fastighetens installationssystem
- Gruppdynamik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Matematik 2, 100 p med lägst betyget E/G
eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTDOP3
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2023: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Kursansvarig
sanver
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1402
Senast ändrad 2021-12-08 13:20:41