Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Energieffektivisering 30 yhp

Kursinnehåll

- Energianalyser, energikartläggningar, energideklarationer och underhållsplaner för olika byggnadstyper
- Beslutsunderlag och lönsamhetsberäknande åtgärdsförslag, LCC-kalkyler
- Beställarkompetens – initiera, planera, driva och genomföra energieffektiviseringsprojekt ur ett hållbart perspektiv från offert till uppföljning av genomförandet
- Gruppdynamik
- Energimarknadens aktörer, affärsmodeller och nyckeltal

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Matematik 2, 100 p med lägst betyget E/G
eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTEEF2
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Hösten 2022: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Kursansvarig
sanver
Examinator
sanver
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1347
Senast ändrad 2022-06-03 12:59:35