Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Energisystem - miljöpåverkan 30 yhp

Kursinnehåll

- Energilära - försörjning och användning
- Primärenergi - energikällor och dess påverkan på hälso- och miljöskydd samt klimat
- Resurs- och avfallstrappan
- Råd och föreskrifter för avfalls- och kemikaliehantering i bygg- och fastighetssektorn.
- Energisystemen utanför och inne i byggnaden
- MKB – Miljökonsekvensbeskrivning, aspekter för hållbar samhällsutveckling
- Miljö- och energieffektiviseringskrav samt certifieringssystem för byggsektorn nationellt, på EU-nivå samt globalt
- Svenska miljökvalitetsmål och hållbarhetsmål, FN:s globala mål för hållbar utveckling
- Klimatdeklarationer och beräkningar
- Gruppdynamik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Matematik 2, 100 p med lägst betyget E/G
eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTESM2
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2022: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Kursansvarig
sanver
Examinator
sanver
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1343
Senast ändrad 2022-02-04 13:58:36