Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete - Visualisering av rum, inredning och produkter 25 yhp

Kursinnehåll

- Förberedelse och målbeskrivning
- Planering och metodval
- Genomförande med rapportskrivning
- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt någon av kurserna Bild, Teknik 1 eller Medieproduktion 1 med lägst betyget E/3/G.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTEVR1
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2021: vecka 02 - vecka 11
Studietakt
100%
Ort
Eksjö
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Göran Hellborg
Examinator
Göran Hellborg
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1039
Senast ändrad 2020-12-02 14:24:06