Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete - Kvalificerad 3D-printtekniker 25 yhp

Kursinnehåll

• Grundläggande vetenskapligt arbetssätt
• Förberedelser och planering
• Genomförande
• Skriftlig rapport, delvis på engelska
• Muntlig redovisning
• Opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Datorteknik 1a, 100 p
eller
- Teknik 1, 150 p
eller
- Industritekniska processer 1, 100 p
med lägst betyget E/3/G eller motsvarande kunskaper
samt minst betyget G i kurserna 3D-print 1 – tillverkning i polymera material, 3D-print 2 – prototyp- och serietillverkning, 3D-print 3 - metall samt LIA 1 och LIA 2 inom utbildningen Kvalificerad 3D-printtekniker eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTEXK2
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2024: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Kursansvarig
soreke
Examinator
soreke
Kursansvarig
ngueme
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1209
Senast ändrad 2022-11-30 09:34:34