Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Examensarbete - Värdeskapande logistik 25 yhp

Kursinnehåll

· Grundläggande vetenskapligt arbetssätt, metodval och källhantering
- Förberedelser och målbeskrivning
- Planering och metodval
- Genomförande
- Skriftlig rapport, delvis på engelska
- Muntlig redovisning och opponering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Logistik 1 100 p med lägst betyg G/E
Eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTEXL9
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2021: vecka 17 - vecka 21
Studietakt
100%
Ort
Ljungby
Kurstid
Dag
Kursansvarig
anktom
Examinator
anktom
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1002
Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 17 - vecka 21
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
anktom
Examinator
anktom
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1003
Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2021: vecka 17 - vecka 21
Studietakt
100%
Ort
Falköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
anktom
Examinator
anktom
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1004
Senast ändrad 2020-12-02 14:25:53