Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Exteriör visualisering 25 yhp

Kursinnehåll

- Digitala verktyg för rumslig förståelse, modellering och visualisering
- Visualisering i olika skeden i stadsbyggande och miljöer, grader av abstraktion
- Skala och proportioner i digitala modeller exteriört, byggnadsdetaljer i olika material
- Visualisering av material, ytor och mönster exteriört
- Visualisering av ljus, ljussättning exteriört
- Visualisering av färg exteriört

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt någon av kurserna Bild, Teknik 1 eller Medieproduktion 1 med lägst betyget E/3/G.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTEXV0
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2021: vecka 02 - vecka 11
Studietakt
100%
Ort
Eksjö
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Göran Hellborg
Examinator
Göran Hellborg
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y0313
Senast ändrad 2020-12-02 14:28:16