Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Lärande i arbete 1 - Visualisering av arkitektur/Visualisering av rum, inredning och produkter 50 yhp

Kursinnehåll

- Planering och genomförande av projekt.
- Deltagande i arbetsplatsens arbete inom ramen för utbildningens inriktning.
- Muntlig och skriftlig redovisning av företaget, deras arbetsprocesser, kompetenser och organisationsstrukturer.
- Muntligt och skriftlig redovisning av genomförda projekt.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt någon av kurserna Bild, Teknik 1 eller Medieproduktion 1 med lägst betyget E/3/G.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTLVV0
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2021: vecka 12 - vecka 21
Studietakt
100%
Ort
Eksjö
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Göran Hellborg
Examinator
Göran Hellborg
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y0072
Senast ändrad 2021-01-11 16:34:17