Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Miljö-, bygglagstiftning och kvalitetssäkring 20 yhp

Kursinnehåll

• Bygglagstiftning (främst PBF, PBL, BBR, LSO)
• Miljölagstiftning (främst Miljöbalken, Avfallsförordningen)
• Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001
• Miljöledningssystem enligt ISO 14001

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt
- Bygg och anläggning 1, 200 p med lägst betyg G/E/3
- Bygg och anläggning 2, 200 p med lägst betyg G/E/3
eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTMB20
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2021: vecka 02 - vecka 21
Studietakt
100%
Ort
Malmö
Kurstid
Dag
Kursansvarig
gramik
Examinator
gramik
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y1166
Senast ändrad 2021-04-09 08:40:21