Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mätning och kvalitet 1 25 yhp

Kursinnehåll

- Ritningsläsning
- Funktion och grundprinciper hos olika utrustningar och komponenter som används vid industriell mätning, tex mätmaskiner samt hantering av skjutmått och mikrometer
- Egenkontroll av mätinstrument
- Mätmetoder, mätnoggrannhet
- Toleranser
- Praktiska beräkningar
- Arbete efter fastställda instruktioner
- Gruppsamverkan
- Introduktion till form och läge och ytjämnhetskrav
- MSA
- Geometrier och trigonometri

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget 3/E/G i kurserna Industritekniska processer 1, Produktionskunskap 1 och Produktionsutrustning 1.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTMK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Hösten 2020: vecka 40 - vecka 44
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Emeli Hellström
Examinator
Emeli Hellström
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y0372