Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mätning och kvalitet 2 20 yhp

Kursinnehåll

- Kvalitetsstyrning
- Standarder tex. SS-EN ISO 9001 och SS-ISO 14 001.
- Kvalitetsverktyg
- Miljöstyrning
- Mätning, toleranser, form och läge
- PDCA och grundorsaksanalys
- SPS
- Gruppsamverkan

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget 3/E/G i kurserna Industritekniska processer 1, Produktionskunskap 1 och Produktionsutrustning 1.

Utbildningsnivå: Yrkeshögskoleutbildning
Kurskod/Ladokkod: YTMK20
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Yrkeshögskoleutbildning
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2021: vecka 06 - vecka 13
Studietakt
100%
Ort
Värnamo
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Emeli Hellström
Examinator
Emeli Hellström
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-Y0076
Senast ändrad 2020-12-02 14:27:33