Kurser

Fler sökalternativ
Dina val:
Termin: 2019ht
Typ: Programkurs
notype: FRIS,PROG
Fackhögskola: Hälsohögskolan

A

Aktivitetens betydelse för hälsa I

7,5 hp

An Occupational Perspective of Health I

7,5 hp

An Occupational Perspective of Health II

7,5 hp

Anatomi och fysiologi, grundkurs

7,5 hp

Anatomy and Physiology, Basic Course

7,5 hp

Arbetsliv och organisation

7,5 hp

Arbetsrehabilitering

7,5 hp

Arbetsterapi i utveckling

15 hp

Arbetsterapi i yrke och forskning

30 hp

Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom

30 hp

Arbetsterapi och åldrande ur ett hälsofrämjande perspektiv

7,5 hp

Arbetsterapi, teori I

7,5 hp

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning

7,5 hp

C

Cardiovascular Nursing from a person Centered Perspective

7,5 hp

Cardiovascular Nursing from a person Centered Perspective

5,5 hp

Chef- och ledarskap i socialt arbete

7,5 hp

Civilrätt

7,5 hp

Co-production in Health and Welfare

7,5 hp

Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg

7,5 hp

Community Oral Health

7,5 hp

Conducting Research with and about Children

7,5 hp

D

Determinants of Oral Health

7,5 hp

Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete

5 hp

E

Evidensbasering inom hälsa och välfärd

7,5 hp

F

Farmakologi och lagstiftning

7,5 hp

Funktionshinder och samhällsstöd

7,5 hp

Förbättringskunskap I

5 hp

Förvaltningsrätt

7,5 hp

G

Geriatrik

7,5 hp

Gerontologi - perspektiv, teori och metod

7,5 hp

Grundläggande psykologi för socionomer

7,5 hp

H

Health Care Improvement

7,5 hp

Health Care Improvement

3 hp

Hälsofrämjande omvårdnad hos barn och ungdom

7,5 hp

Hälsofrämjande omvårdnad med barn och ungdomar

7,5 hp

Hälsokommunikation

7,5 hp

I

Immunologi

7,5 hp

Individ- och familjeinriktat socialt behandlingsarbete

15 hp

K

Kemi

7,5 hp

Klinisk fysiologi, introduktionskurs

7,5 hp

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs

15 hp

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs

7,5 hp

Klinisk gånganalys

7,5 hp

Klinisk kemi

7,5 hp

Kvalitet, mätning och lärande

7,5 hp

Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, examensarbete för masterexamen, del I

30 hp

L

Laboratoriemetodik, fördjupad och tillämpad kurs

22,5 hp

Laboratoriemetodik, fördjupningskurs

15 hp

Laboratoriemetodik, introduktionskurs

7,5 hp

Leadership in Crisis Management

7,5 hp

Ledarskap i personcentrerad omvårdnad

7,5 hp

M

Mechanics related to Prosthetics and Orthotics

7,5 hp

Medicinsk bildbehandling

7,5 hp

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa

7,5 hp

Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi för sjuksköterskor

7,5 hp

Models and Perspectives on Health and Disability

7,5 hp

Molekylärbiologi

7,5 hp

Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor

7,5 hp

N

Neurofysiologisk undersökningsmetodik

7,5 hp

Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children

7,5 hp

Nursing Science, Focusing on Health and Ill-health in Children

4,5 hp

Nursing Science, Global Health

15 hp

O

Occupational Therapy, Evidence-based Practice I

7,5 hp

Omvårdnad - profession, ämne och vetenskap

15 hp

Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde

7,5 hp

Omvårdnad vid sviktande hälsa

15 hp

Omvårdnad, examensarbete

15 hp

Omvårdnad, examensarbete för magister

15 hp

Oral hälsa i ett samhällsperspektiv

7,5 hp

Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom

15 hp

Oral hälsa, introduktion

7,5 hp

Oral hälsa, kliniskt beslutsfattande och tillämpning II

15 hp

Orala hälsans bestämningsfaktorer

7,5 hp

Organisation, ledning och utveckling med inriktning vård av äldre

7,5 hp

Organisering och ledning i socialt arbete

7,5 hp

Orthotic Management and Biomechanics I

15 hp

Ortopedteknik, fördjupning

12 hp

Ortopedteknik, teori

10,5 hp

P

Patientens/brukarens och anhörigas perspektiv

5 hp

Patientsäkerhet I

7,5 hp

Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa

7,5 hp

Pediatrisk omvårdnad

7,5 hp

Pediatrisk omvårdnad - verksamhetsförlagd utbildning

7,5 hp

Personcentrerad omvårdnad II

15 hp

Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

15 hp

Personcentrerad omvårdnad, vårdande förhållningssätt och kommunikation

7,5 hp

Personcentrerad vård i ett livscykelperspektiv

15 hp

Praktiska grunder för omvårdnad och säkerhet

15 hp

Prosthetic and Orthotic Management of the Upper Limb

7,5 hp

Prosthetics and Orthotics Introduction

7,5 hp

Psychology, basic course

7,5 hp

Psykologi för sjuksköterskor

4,5 hp

Psykologi, grundkurs

7,5 hp

Psykologiska perspektiv i socialt arbete

15 hp

R

Radiografi - Klinisk baskurs

7,5 hp

Radiografi, introduktionskurs

7,5 hp

Radiografi: Radiografisk undersökningsmetodik, fördjupningskurs

22,5 hp

Research Strategies and Design Problems

7,5 hp

S

Samhällsvetenskapliga perspektiv i socialt arbete

15 hp

Samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn

7,5 hp

Samtal i socialt arbete

7,5 hp

Sjukdomslära med förskrivningsrätt

7,5 hp

Sjukdomslära och farmakologi för sjuksköterskor

15 hp

Social Work, Participation and Inclusion

7,5 hp

Social Work, Social- and Welfare Policy in a Swedish and International Perspective

7,5 hp

Socialrätt

7,5 hp

Socialt arbete med barn, unga och familj

7,5 hp

Socialt arbete på grupp- och samhällsnivå

7,5 hp

Socialt arbete, examensarbete

15 hp

Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik

7,5 hp

Socialt arbete, myndighetsutövning, konsekvenser och dilemman

7,5 hp

Socialt arbete, profession och kunskapsområde

15 hp

Socialt arbete, profession och praktik

7,5 hp

Socialt arbete, social och välfärdspolitik i ett svenskt och internationellt perspektiv

7,5 hp

Socialt arbete, social- och välfärdspolitik

7,5 hp

Socialt arbete, utredning, handläggning och dokumentation

7,5 hp

Socialt arbete, utvärdering och kvalitetsarbete

7,5 hp

Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier I

7,5 hp

Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier II

15 hp

Socialt arbete, verksamhetsförlagda studier utomlands

7,5 hp

Socialt arbete, äldres livsvillkor och omsorg

7,5 hp

Socialt förändringsarbete med individ och nätverk

15 hp

Socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå

7,5 hp

T

Theory of Science and Scientific Method

15 hp

Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad

3 hp

Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk omvårdnad

3 hp

Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

15 hp

Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer

15 hp

Transfusionsmedicinsk laboratoriemetodik

7,5 hp

V

Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning elevhälsa och barnhälsovård

7,5 hp

Verksamhetsförlagd utbildning inom specialistsjuksköterskans arbetsområde med inriktning mot pediatrisk omvårdnad

7,5 hp

Vetenskaplig fortsättningskurs inom Biomedicinsk laboratorievetenskap

7,5 hp

Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa

7,5 hp

Vetenskaplig fortsättningskurs inom radiografi

7,5 hp

Vetenskaplig grundkurs

7,5 hp

Vetenskaplig metod, fortsättningskurs

7,5 hp

Vetenskapsteori och forskningsmetodik med ämnesfördjupning

15 hp

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod

15 hp

Å

Åldrande och hälsa

7,5 hp

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information