Kurser

Fler sökalternativ
Dina val:
Termin: 2020vt,2020ht
Typ: Fristående
Fackhögskola: Hälsohögskolan
notype: FRIS,PROG

A

Ageing and Society - Diversity, Participation and Health

7,5 hp

Aktivitetens betydelse för hälsa I

7,5 hp

An Occupational Perspective of Health I

7,5 hp

An Occupational Perspective of Health II

7,5 hp

Arbetsterapi, examensarbete I

15 hp

Att åldras med omsorg

7,5 hp

B

Bemötande och kommunikation i möten med äldre med kognitiv funktionsnedsättning

7,5 hp

C

Chef- och ledarskap i socialt arbete

7,5 hp

Chef- och ledarskap i socialt arbete

7,5 hp

Co-production in Health and Welfare

7,5 hp

Co-production in Health and Welfare

7,5 hp

Coaching för kvalitetsförbättring i vård och omsorg

7,5 hp

D

Demenssjukdomar och kognitiv nedsättning hos äldre

7,5 hp

E

Evidensbasering inom hälsa och välfärd

7,5 hp

G

Geriatrik

7,5 hp

Gerontologi - perspektiv, teori och metod

7,5 hp

Gerontologi, examensarbete

30 hp

Gerontologi, examensarbete I

15 hp

Gerontologi, examensarbete II

15 hp

Gerontologi, grundkurs

7,5 hp

Gerontologi, grundkurs

7,5 hp

H

Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning I

7,5 hp

L

Leadership in Crisis Management

7,5 hp

Leadership in Crisis Management

7,5 hp

M

Medicinsk fortsättningskurs: immunologi, infektionssjukdomar och dermatologi

7,5 hp

O

Occupational Therapy, Community-based Practice

7,5 hp

Occupational Therapy, Evidence-based Practice I

7,5 hp

Occupational Therapy, Theory I

7,5 hp

Occupational Therapy, Thesis I

15 hp

Omvårdnad, examensarbete

15 hp

Omvårdnad, examensarbete

15 hp

Omvårdnad, examensarbete för magister

15 hp

Oral hälsa, examensarbete

15 hp

Oral hälsa, examensarbete för magister

15 hp

P

Patientsäkerhet I

7,5 hp

Psykisk hälsa och ohälsa hos äldre

7,5 hp

R

Radiografi - Primär bildgranskning och bildbehandling vid akuta skador i axiala skelettet II

7,5 hp

Radiography and Patient Care in Thoraxradiology

20 hp

S

Socialt arbete med barn, unga och familj

7,5 hp

Socialt arbete med barn, unga och familj

7,5 hp

Socialt arbete, examensarbete I

15 hp

Socialt arbete, examensarbete I

15 hp

Socialt arbete, metod och examensarbete

22,5 hp

Socialt arbete, metod och examensarbete

22,5 hp

Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik

7,5 hp

Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik

7,5 hp

Socialt arbete, myndighetsutövning, konsekvenser och dilemman

7,5 hp

Socialt arbete, myndighetsutövning, konsekvenser och dilemman

7,5 hp

Socialt arbete, äldres livsvillkor och omsorg

7,5 hp

T

Theory of Science and Scientific Method

15 hp

V

Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa

7,5 hp

Vetenskaplig metod, fortsättningskurs

7,5 hp

Vetenskapsteori och vetenskaplig metod

15 hp

Å

Åldrande och hälsa

7,5 hp

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka