Kurser

Fler sökalternativ
Dina val:
Termin: 2017ht
Typ: Fristående
Fackhögskola: Högskolan för lärande och kommunikation
Nivå: Grundnivå

B

Barn, unga och vuxna i komplicerade livssituationer

7,5 hp

Barn, unga och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

7,5 hp

Bild för fritidspedagoger eller motsvarande (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II

30 hp

Bild för lärare åk 1-3 (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II

30 hp

Bild för lärare åk 4-6 (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II

30 hp

Bild i grundskolan I

7,5 hp

E

Engelska, 1-30 hp

30 hp

Engelska, 31-60 hp

30 hp

F

Feministisk filosofi och etik: en introduktion

7,5 hp

H

Handledarutbildning-VFU

7,5 hp

Handledda samtal

7,5 hp

Historia I

30 hp

Humanekologi

7,5 hp

L

Litteraturvetenskap, 16-30 hp

15 hp

Lärande, undervisning och bildning

7,5 hp

N

NO/Teknik för lärare åk 4-6, 1-30 hp (Ingår i Lärarlyftet II)

30 hp

Natur- och kultur i Östra Vätterbranterna

7,5 hp

P

Pedagogik I

30 hp

Pedagogik och samhälle

7,5 hp

Podcastradio

7,5 hp

Populärkultur

7,5 hp

Praktisk svenska

7,5 hp

Projektledning i praktiken

7,5 hp

Psykologi, 1-30 hp

30 hp

R

Religion, makt och sexualitet i ett genusperspektiv

7,5 hp

S

Samhällsvetenskapens grunder

30 hp

Sociologi

15 hp

Specialpedagogik, grundkurs

7,5 hp

Svensk politik

7,5 hp

Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildning

30 hp

Svenska som andraspråk 2

15 hp

Svenska som andraspråk I

30 hp

Swedish Literature and Film

7,5 hp

T

Tillgänglighet vid olika funktionsnedsättningar

7,5 hp

U

Utomhuspedagogik

7,5 hp

V

Varulvar, vampyrer och väsen - skräck i litteratur och andra media från antiken till idag

7,5 hp

Videoredigering i After Effects

7,5 hp

Videoredigering och rörlig bild

7,5 hp