Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi, teori I 7,5 hp

Kursen syftar till att du ska skaffa dig fördjupade kunskaper om aktiviteters betydelse för hälsa hos individer och kunna analysera vilka konsekvenser tillämpningen av olika hälsobegrepp får för synen på indiviers hälsa.

Kursinnehåll

  • Teoriuppbyggnad
  • Aktivitetsteoretiska resonemang;
- teoretiska referensramar inom arbetsterapi
- handlingsteori
- hälsoteorier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 90 hp inom arbetsterapi inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HA1R20
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2011-11-30 08:55:44