Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Aktivitetens betydelse för hälsa I 7,5 hp

Aktivitetens betydelse för hälsa är fokus i denna kurs, liksom ansvar för hälsa ur ett aktivitetsperspektiv. Dessutom behandlas i kursen genus och omgivningsfaktorers betydelse för hälsa. Utvärdering av forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på aktivitetens betydelse för hälsa är också en del i kursen. Efter avslutade studier ska du självständigt kunna systematisera och använda forskningsresultat om aktivitetens betydelse för att främja och återskapa hälsa i praktisk verksamhet.

Kursinnehåll

Kursen behandlar:
- aktivitetsteorier
- ansvar för hälsa
- genusperspektiv
- omgivningsfaktorer
- utvärdering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 90 hp inom arbetsterapi inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HA1R22
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2015-01-30 12:47:16