Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp

Kursinnehåll

- arbetsterapeutiska arbetsprocessmodeller
- arbetsterapeutiska kartläggningsinstrument och metoder
- arbetsterapeutiska åtgärder
- etik
- kliniskt resonemang
- professionellt förhållningssätt
- samverkan med klienter och deras närstående samt kollegor och andra yrkesföreträdare

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp (eller motsvarande kunskaper). Delkurs Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp i kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp och kursen Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp ska vara avslutade.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HABN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2024-02-21 08:01:11