Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi, examensarbete 15 hp

Kursinnehåll

- forskningsetiska principer
- fördjupning inom valt ämnesområde
- försvar och opposition av examensarbeten
- kvantitativa och/eller kvalitativa metoder alt. metod vid litteraturstudier

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp (eller motsvarande kunskaper). Kursen Vetenskaplig metod, 7,5 hp ska vara avslutad.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HAEP11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-06-07 09:13:07