Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi, vetenskaplig metod, fortsättningskurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- forskningsetik
- forskningsmetodik
- kvalitativ och kvantitativ databearbetning
- vetenskapsteori

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 60 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet, 9 hp, Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp, Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid ohälsa och utsatta livssituationer, 9 hp eller motsvarande kunskaper.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HAFN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-01-23 09:01:54