Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Åldrande och hälsa 7,5 hp

Kursen behandlar hälsans betydelse under åldrandet, varvid hälsobefrämjande faktorer och riskfaktorer för sjukdom och ohälsa behandlas på individuell, mellanpersonlig och samhällelig nivå.

Kursinnehåll

- definitioner av hälsa med särskild fokus på äldres hälsa
- äldres psykologiska, fysiologiska och sociala hälsa
- åldrandets epidemiologi
- kvalitativa och kvantitativa metoder vid studier av äldres hälsa
- hälsopromotion och prevention bland äldre
- skillnader och likheter i hälsa mellan olika sociala grupper

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt en utbildning om 180 hp.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HAHR22
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2013-12-16 11:00:25