Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Anatomi och fysiologi, grundkurs 7,5 hp

Kursen behandlar människans anatomi och fysiologi.

Kursinnehåll

Kursen behandlar en basal del om kroppens alla organsystem med tillhörande terminologi. För studenter i tandhygienistprogrammet ingår en specifik del om huvudet och halsens anatomi vilken ersätter delar av rörelseapparaten som ingår för övriga studenter.

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HANA17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2011-12-06 07:48:11