Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi och aktivitetsproblem genom hela livet (Occupational Therapy and Activity Limitations throughout Life) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- arbetsterapiprocesser
- etik
- livsloppsperspektiv
- normkritik
- varaktiga funktionstillstånd, funktionshinder och hälsotillstånd

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HAPN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2019-12-02 11:01:54