Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Arbetsterapi, verksamhetsförlagd utbildning (Occupational Therapy, Clinical Placement) 6 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

- arbetsterapeutiska modeller, angreppssätt och teorier med fokus på förändring av individens aktivitet och delaktighet
- datainsamlingsmetoder och instrument
- dokumentation
- etik
- målformulering
- värdering av egen kunskap och behov av utveckling personligt och professionellt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och avslutad kurs Arbetsterapi i yrke och forskning, 30 hp samt 30 hp från kurserna Aktivitet och utveckling genom hela livet, 30 hp och Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, 30 hp (eller motsvarande kunskaper). Delkurs Verksamhetsförlagd utbildning, 6 hp i kursen Arbetsterapi och aktivitetsproblem vid funktionsnedsättning och sjukdom, ska vara avslutad.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HAVN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2022-11-07 16:03:45