Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Biokemi och Cellbiologi II 7,5 hp

Kursinnehåll

- kolhydratmetabolism (glykolysen, glukoneogenesen, citronsyracykeln, pentosfosfatvägen, glykogenmetabolism),
- glukoshomeostas,
- fettsyremetabolism och ketogenes,
- proteinmetabolism,
- elektrontransportkedjan, oxidativ fosforylering samt
- biomedicinsk laboration

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser inom termin 1 i Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin, samt genomgången kurs Biokemi och cellbiologi I, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HBCK13
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-11-30 13:04:16