Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, beslutsfattande teori och behandling vid oral sjukdom 15 hp

Kursinnehåll

- fördjupad undersökningsmetodik och datorbaserad dokumentation
- riskbedömning
- diagnostik
- parodontala sjukdomar
- cariologi
- behandling av munsjukdomar
- munslemhinneförändringar
- näringslära
- material, instrument och utrustning
- intraoral digital radiologi och fotografering
- anestesiologi
- ergonomi
- hållbar utveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 hp och Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp och genomgångna kurser Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp och Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HBTK10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2021-01-08 08:42:14