Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete 5 hp

Kursinnehåll

Kursen behandlar:

- ”gap” mellan befintlig kunskap och vardagens praktik

- omvärldsbevakning (”Healthcare intelligence” och”Business intelligence”)

- definitioner av och bestämningsfaktorer för hälsa och sjukdom

- goda exempel (”Best practices”)

- värdegrunder för vård och omsorg

- lagar och förordningar som berör kvalitet och ledning av hälso- och sjukvård samt omsorg

- epidemiologi – hur man kan följa sjukdomsbördan och dess bestämningsfaktorer i befolkningen

- vårdskadornas epidemiologi

- angreppssätt för hälsofrämjande och förebyggande insatser.

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng i en utbildning inom medicin, vård, teknik eller samhälls-/beteendevetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs två års arbetslivserfarenhet.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: HDIR24
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2018-03-26 13:49:01