Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ekokardiografi 7,5 hp

Kursinnehåll

- aktuell forskning inom området
- ekokardiografiska undersökningsmetoder hos barn och vuxna
- handhavande av medicinteknisk utrustning
- läkemedelshantering
- patientomhändertagande relaterat till undersökningsmetodiken
- professionellt förhållningssätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 61,5 hp inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap varav 54 hp avslutade.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HEKN17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2016-10-04 14:30:19