Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Farmakologi, grundkurs 7,5 hp

Kursen behandlar allmän och speciell farmakologi samt läkemedelsberäkning.

Kursinnehåll

Allmän farmakologi
- grundläggande begrepp och principer
- läkemedelsanvändning
- farmakodynamik
- farmakokinetik

Läkemedelsbehandling inom områdena
- luftvägar
- endokrina funktioner
- hjärt-kärlsystemet
- mag-tarmsystemet
- nervsystemet
- immunförsvaret

Läkemedelsberäkning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Anatomi och fysiologi grundkurs, 7,5 hp.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HFGK11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2011-05-03 14:01:22