Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Farmakologi och lagstiftning 7,5 hp

Kursinnehåll

- farmakodynamik och farmakokinetik
- läkemedelsberäkning och läkemedelsbiverkningar
- interaktioner
- samhällsfarmaci
- FASS och ATC-system
- styrdokument för läkemedelshantering och förskrivning
- dokumentation vid förskrivning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HFLR29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2021-04-22 08:32:51