Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Gerontologi, grundkurs 7,5 hp

Alla vuxna människor åldras - Åldrandet berör oss alla.

Den här kursen ger kunskap om vad som händer när vi åldras och vilka faktorer som påverkar åldrandet genom hela livet. Kursen ger också förståelse om åldrandet på individ-, grupp- och samhällsnivå samt ger insikt om betydelsen av attityder och värderingar kring äldre och åldrande.

Kursinnehåll

  • Introduktion till området gerontologi
  • Demografi och epidemiologi
  • Ålderism
  • Biologiskt åldrande
  • Psykologiskt åldrande
  • Socialt åldrande
  • Främjande av hälsa, funktion och välbefinnande i åldrandet
  • Formell och informell omsorg

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HGIG18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2019-04-23 08:33:52