Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Oral hälsa, examensarbete 15 hp

Kursen syftar till att du inom huvudområdet Oral hälsa ska tillägna dig ett kritiskt tänkande och utveckla din förmåga till problematisering och problemlösning med hjälp av vetenskaplig metod. Godkänt examensarbete är en förutsättning för att erhålla kandidatexamen i oral hälsovetenskap.

Kursinnehåll

  • Individuell projektplan inom ämnet oral hälsa
  • Fördjupning inom valt ämnesområde
  • Kvantitativa och/eller kvalitativa metoder
  • Forskningsetiska principer
  • Opponentskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 120 hp inom Tandhygienistprogrammet inklusive Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp samt genomgången kurs Vetenskaplig fortsättningskurs 7,5 hp

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HHEP12
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2022-04-12 09:26:14