Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Hälsokommunikation 7,5 hp

Kursinnehåll

- teoretiska perspektiv på kommunikation och samtal
- samtalsmetoder
- förhållningssätt i relation till samtal
- olika samtalssituationer och villkor för samtal
- begreppen coping, följsamhet och känsla av sammanhang kopplat till bemötande och tillämpning
- vårdsituationer, t ex tandvårdsrädsla
- grundläggande samtalsmetodik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser i Oral hälsa, introduktion, 7,5 hp, Anatomi och fysiologi, grundkurs, 7,5 hp, Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi - inriktning oral hälsa, 7,5 hp och Patofysiologi och farmakologi, inriktning oral hälsa, 7,5 hp och även genomgångna kurser i Människan i ett livscykelperspektiv, 10,5 hp, Oral hälsa, beslutsgrundande teori och klinisk tillämpning, 12 hp och Vetenskaplig grundkurs, 7,5 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HHKN10
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-07-06 11:08:20