Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Immunologi 7,5 hp

Kursen behandlar immunologi med avseende på immunsystemets uppbyggnad och funktioner samt kunskaper om samspelet mellan immunologiska faktorer och olika sjukdomstillstånd.

Kursinnehåll

Grundläggande teoretisk immunologi
  • antigen och antikroppar
  • immunsystemets celler och organ
  • immunsystemets cellulära interaktioner och reglering

Klinisk immunologi
  • immunologiskt relaterade sjukdomar
  • vaccinationer och immunmodulering

Basal immunologisk metodik
  • ELISA (enzyme linked immunosorbent assay)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Ke B (områdesbehörighet 12) med lägst betyget Godkänd. Dispens medges från kravet i Bi B, Fy A och Ma C.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HIMG11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2013-02-04 16:31:18