Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, introduktionskurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- introduktion till undersökningsmetoder och mättekniker inom klinisk fysiologi
- förbättringskunskap
- sekretess
- människosyn, etik och etiskt förhållningssätt
- kvalitetsarbete
- vårdhygien, smitta och smittspridning
- hälsa och sjukdom
- den biomedicinska analytikerns yrkesroll och ansvarsområde

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: HKFG11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2011-09-05 10:55:59