Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, fördjupningskurs 15 hp

Kursinnehåll

- fördjupning inom klinisk fysiologisk undersökningsmetodik, indikation, diagnostik, tolkning
- fördjupning inom relevant deskriptiv anatomi och tillämpad fysiologi samt patofysiologi
- kvalitetssäkringssystem inom hälso- och sjukvård
- lagstiftning som tillämpas vid patientsäkerhet och yrkesansvar
- mänskliga rättigheter
- handledning i teori och praktik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 hp från termin 3 samt 15 hp, inklusive VFU från termin 4 inom biomedicinska analytikerprogrammet, ska vara avslutade.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: HKFN19
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2019-06-11 15:30:29