Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Introduktion till klinisk forskning 7,5 hp

Syftet med denna kurs är att du som student ska öka få en introduktion till klinisk forskning som kan inspirera till framtida arbete med forskningsprojekt.

Kursinnehåll

- kliniska och prekliniska studier
- klinisk och preklinisk forskning inom valt område, riktat mot olika populationer
- regelverk och riktlinjer för kliniska studier
- patientsäkerhet
- good clinical practice (GCP)
- etiska övervägande vid klinisk forskning och interventioner
- den kliniska prövningsprocessen; studieprotokoll, genomförande, avslut och rapportering
- tvärvetenskaplig samverkan i klinisk forskning
- framtidens kliniska studier samt dess utmaningar och kunskapsluckor

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidat- eller yrkesexamen omfattande 180 hp inklusive ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande från en grundutbildning inom oral hälsovetenskap, biomedicin, Klinisk fysiologi, vårdvetenskap, medicin, socialt arbete eller motsvarande.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HKFR23
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2023-08-18 09:09:35