Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Kvalitet, mätning och lärande 7,5 hp

Kursinnehåll

- teorier och perspektiv på lärande och förändring inom arbetsliv och förbättringsarbete
- strategier för att stödja kommunikation och lärande
- grunder för beskrivande och analytisk statistik
- förhållningssätt att mäta och jämföra kvalitet, exempelvis Öppna jämförelser, Nationella kvalitetsregister
- metoder samt praktisk träning för att mäta, analysera och visualisera variation
- förhållningssätt att mäta patient- och brukarerfarenhet
- mätningar som informationsförsörjning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Förbättringskunskap I, 5 hp och II, 5 hp, Drivkrafter och inspirationskällor för förbättringsarbete, 5 hp, Patientens/brukarens perspektiv, 5 hp samt Systemtänkande: organisering, ledning och styrning av omsorg samt hälso- och sjukvård, 10 hp

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: HKMS25
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2015-04-15 06:42:27