Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs 7,5 hp

Kursinnehåll

- grundläggande undersökningsmetodik
- handhavande av medicinteknisk utrustning
- patientomhändertagande relaterat till undersökningsmetodik
- patientsäkerhet
- kommunikation, etiskt förhållningssätt och HBTQ-frågor
- förbättringskunskap
- hållbar utveckling
- ergonomi

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 60 hp inom Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, varav avslutade medicinska kurser om 45 hp.

Urvalsregler

Grundnivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: HKUN18
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2018-06-27 14:28:14