Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Laboratoriemetodik, fördjupad och tillämpad kurs 22,5 hp

Kursinnehåll

- klinisk kemisk laboratoriemetodik (8 hp)
- mikrobiologisk laboratoriemetodik (6,5 hp)
- histopatologisk laboratoriemetodik (5 hp)
- tillämpning av laboratoriemetodik inom och utanför det laboratoriemedicinska
verksamhetsområdet, organisationsteorier, arbetsgruppens psykologi (3 hp)

I samtliga av ovanstående delar är följande integrerat:
- kvalitetssäkring inom laboratoriemetodik
- metodutprövning och dokumentation av mätmetoder
- sambandet mellan medicinska bakgrundsfaktorer och valet av analys- och
undersökningsförfarande
- diagnostikens betydelse för patientens fortsatta behandling
- teamsamverkan
- etiska ställningstaganden

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om 30 hp inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap ingående i biomedicinska analytikerprogrammet eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: HLAK11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2014-10-06 15:05:51