Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn 7,5 hp

Kursinnehåll

- samskapande omvårdnad vid långvarig ohälsa hos barn och ungdomar
- etiologi, diagnostik och behandling vid olika långvariga pediatriska tillstånd
- teorier och modeller med anknytning till pediatrisk omvårdnad
- redskap för reflektion och självvärdering av tillägnad kunskap
- tolkning av forskningsresultat med kvantitativ metod
- vetenskaplig design

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: HLBR29
Kursen ges vid: Hälsohögskolan
Senast ändrad 2019-06-11 15:30:16